• Confidențialitatea datelor

    SC GRAPHOS SRL respecta legile in vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, www.artesis.ro si SC GRAPHOS SRL au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: servicii de comunicatii electronice si reclama, marketing si publicitate.

    Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor printr-un email catre contact@artesis.ro , in care mentionati acest lucru. De asemenea refuzul dvs. expres de prelucrare a datelor personale care va privesc, va duce la incetarea oricaror prelucrari de date cu caracter personal in ceea ce va priveste.